HP DeskJet 6980 user manual download (Page 164 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 164 of 180
De printer configureren om papier vanuit het accessoire in te voeren
Volg deze stappen om de printer zo te configureren dat het papier vanuit het accessoire
wordt ingevoerd:
1.
Druk op de knop
Rapportpagina
en houd deze ingedrukt.
2.
Terwijl u de
knop Rapportpagina
ingedrukt houdt, drukt u twee keer op de knop
Annuleren
.
3.
Laat de knop Rapportpagina los.
Na het configureren van de printer voor het invoeren van papier vanuit het accessoire,
plaatst u fotopapier in het accessoire
en volgt u de
PictBridge-afdrukinstructies
.
Opmerking
Voor het afdrukken van foto's met behulp van PictBridge hoeft de
printer slechts eenmaal te worden geconfigureerd om papier in te voeren vanuit
het Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Hierna drukt
de printer PictBridge-foto's vanuit het accessoire af, tot u de printer weer
configureert voor het gebruik van de invoerlade.
De printer configureren om papier vanuit de invoerlade in te voeren
Volg deze stappen op om de printer te configureren voor het invoeren van papier vanuit
de invoerlade bij het afdrukken van PictBridge-foto's:
1.
Druk op de knop
Rapportpagina
en houd deze ingedrukt.
2.
Houd de knop
Rapportpagina
ingedrukt, druk twee keer op de knop
Annuleren
en
druk vervolgens een keer op de knop
Doorgaan
.
3.
Laat de knop
Rapportpagina
los.
Kleine foto's afdrukken
Richtlijnen
U krijgt het beste resultaat wanneer u een
fotopatroon
gebruikt in combinatie met
een driekleurenpatroon.
Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om
ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
Meer informatie over de functies voor het afdrukken van foto's vindt u in
functies
voor het afdrukken van foto's
.
Gebruik
HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend
om bij het afdrukken van foto's geld
en inkt te besparen.
Hoofdstuk 12
162
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices