HP DeskJet 6980 user manual download (Page 147 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 147 of 180
Volg anders de deze stappen:
1.
Open de printerkap, verwijder de inktpatroon aan de rechterzijde en sluit vervolgens
de kap.
2.
Voer een van de volgende stappen uit:
Als het lampje knippert: open de kap, plaats de zojuist verwijderde inktpatroon
weer terug en haal vervolgens de andere inktpatroon uit de printer. Ga verder
met stap 3.
Als het lampje uit is: er is een probleem met de inktpatroon die u hebt verwijderd.
Ga verder met stap 3.
3.
Reinig de inktpatronen
handmatig
.
Plaats de inktpatroon na het reinigen weer terug in de printer.
Als het lampje blijft knipperen, moet u
de inktpatroon vervangen
.
Alle lampjes knipperen
De printer moet mogelijk opnieuw worden opgestart.
1.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer uit te schakelen en druk nogmaals op de
Aan/uit
-knop om de printer opnieuw te starten.
Ga naar stap 2 als de lampjes blijven knipperen.
2.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer uit te zetten.
3.
Verwijder het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
4.
Sluit het netsnoer van de printer weer op het stopcontact aan.
5.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer aan te zetten.
Documenten worden langzaam afgedrukt
Er zijn meerdere softwareprogramma's geopend
De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen
laten werken.
Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige
softwareprogramma's af.
Complexe documenten, illustraties of foto's worden afgedrukt
Documenten die illustraties of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan
tekstdocumenten.
Afdrukmodus Beste of Maximum dpi is geselecteerd
De printer drukt langzamer af als Beste of Maximum dpi als afdrukkwaliteit is
geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere modus voor
afdrukkwaliteit kiezen.
Printer is in de modus Inkt-backup
Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de
modus inkt-backup
bevindt.
Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inktpatronen in de printer.
Gebruikershandleiding
145
Sample
This manual is suitable for devices