HP DeskJet 6980 user manual download (Page 146 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 146 of 180
De printer bevat mogelijk geen papier meer.
Plaats papier in de invoerlade en druk op de knop
Doorgaan
.
Er is mogelijk een papierstoring.
Volg de instructies op voor
het oplossen van een papierstoring
.
De printer bevat
de juiste inktpatronen
voor de printer en zijn
correct geïnstalleerd
.
Het is mogelijk dat de printer is opgehouden met afdrukken.
Volg deze instructies op wanneer de
printer is opgehouden met afdrukken
.
Lampje voor de inktpatroonstatus brandt of knippert
De printer heeft twee statuslampjes voor de inktpatronen.
1.
Het linkerstatuslampje stelt de driekleurenpatroon voor, die links in de
inktpatroonhouder is geïnstalleerd.
2.
Het rechterstatuslampje stelt de zwarte inktpatroon of
fotopatroon
voor. Eén van
deze inktpatronen is rechts in de inktpatroonhouder geïnstalleerd.
Als het lampje brandt en niet knippert
Controleer of
de inkt van de inktpatroon bijna op is
.
Als een inktpatroon bijna leeg is, is het
raadzaam deze te vervangen
.
Als beide inktpatronen nog voldoende inkt bevatten, drukt u op de knop
Doorgaan
. Als het statuslampje van de inktpatroon blijft branden, zet u de printer
uit en weer aan.
Als het statuslampje brandt en knippert
Controleer of de juiste
inktpatronen
zijn geïnstalleerd.
Als een document zonder rand werd afgedrukt toen het lampje begon met knipperen,
volgt u de
richtlijnen voor afdrukken zonder rand
.
Hoofdstuk 11
144
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices