HP DeskJet 6980 user manual download (Page 145 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 145 of 180
"Inktpatroon bevindt zich in de verkeerde sleuf"
Wanneer u dit foutbericht ziet, bevindt de inktpatroon zich in de verkeerde kant van de
inktpatroonhouder.
Installeer de driekleurenpatroon altijd in de
linker
ruimte van de inktpatroonhouder.
Installeer de zwarte inktpatroon of fotopatroon in de
rechter
ruimte van de
inktpatroonhouder.
"Afdrukken in de modus inkt-backup"
Wanneer de printer detecteert dat slechts een inktpatroon is geïnstalleerd, wordt de
modus Inkt-backup geactiveerd. U kunt in deze modus met één inktpatroon afdrukken,
maar het afdrukken verloopt langzamer en de kwaliteit van de afdrukken is minder goed.
Als het bericht verschijnt dat in de modus Inkt-backup wordt afgedrukt en er zijn twee
inktpatronen in de printer geïnstalleerd, controleert u of de beschermende kunststof tape
van de inktpatronen is verwijderd. Wanneer de contacten van een inktpatroon worden
bedekt door de kunststof tape, kan de printer de inktpatroon niet detecteren.
Bericht dat papier op is
Volg de instructies op voor de betreffende conditie.
Als de invoerlade papier bevat
1.
Controleer het volgende:
De invoerlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
De invoerlade is niet te vol.
De papierstapel raakt de achterkant van de invoerlade.
2.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van het papier.
3.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
Als de invoerlade leeg is
1.
Laad papier in de lade.
2.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
Printerlampjes branden of knipperen
De printerlampjes geven de status van de printer aan.
Het statuslampje Draadloos knippert
Meer informatie over het statuslampje Draadloos vindt u op de pagina
Statuslampje
Draadloos
.
Aan/uit-lampje knippert
Het lampje stopt met knipperen als de printer alle gegevens heeft ontvangen.
De printer bereidt zich voor op het afdrukken.
Doorgaan-lampje knippert
Als het Doorgaan-lampje knippert, controleert u of er sprake is van de volgende situaties:
Gebruikershandleiding
143
Sample
This manual is suitable for devices