HP DeskJet 6980 user manual download (Page 128 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 180
geadviseerde specificaties. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werden geleverd,
voor papiergewichtspecificaties.
Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen
De printer kan op meerdere vellen tegelijk afdrukken als het papier te ver in de printer is
geplaatst of als de papiergeleider niet goed tegen het papier aan zit. Plaats het papier
opnieuw in de invoerlade en druk tegen het papier tot u weerstand voelt. Schuif
vervolgens de papiergeleider stevig tegen de stapel papier aan.
De printer kan ook meerdere vellen in één keer afdrukken als er verschillende soorten
papier in de invoerlade zijn geladen. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als
gewoon papier bevatten. Leeg de invoerlade en plaats alleen de papiersoort die
noodzakelijk is voor het document dat u wilt afdrukken.
Papierconflict
Als u een bericht krijgt over een papierconflict, betekent dit dat het papierformaat of de
papiersoort geselecteerd in het softwareprogramma of in de
printersoftware
niet
overeenkomt met het papier in de invoerlade.
U kunt ondanks dit papierconflict toch afdrukken door op de knop
Doorgaan
te drukken.
Druk op de knop
Annuleren
om het afdrukken te annuleren.
U kunt het papierconflict oplossen door de instellingen voor het papierformaat en de
papiersoort in het softwareprogramma of de
printersoftware
te wijzigen of ander papier
in de invoerlade te plaatsen.
Voer deze stappen uit in het softwareprogramma:
1.
Druk op de knop
Annuleren
.
2.
Klik op het menu
Bestand
en vervolgens op
Pagina-instelling
.
3.
Controleer de instelling voor papierformaat en papiersoort in het venster
Pagina-
instelling
.
Als het papierformaat en de papiersoort overeenkomen met het papier in de
invoerlade, gaat u naar stap 2 hieronder.
Als deze niet overeenkomen, selecteert u het juiste papierformaat en de juiste
papiersoort of plaatst u het juiste papier in de invoerlade.
4.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
Voer deze stappen uit in de
printersoftware
:
1.
Druk op de knop
Annuleren
.
2.
Open het dialoogvenster
Eigenschappen voor printer
.
3.
Controleer of het papierformaat en de papiersoort op het tabblad
Papier/Kwaliteit
overeenkomen met het papier in de invoerlade.
Als deze niet overeenkomen, selecteert u het juiste papierformaat en de juiste
papiersoort of plaatst u het juiste papier in de invoerlade.
4.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
De printer houdt op met afdrukken
Als de printer tijdens een afdruktaak ophoudt met afdrukken, drukt u op de knop
Doorgaan
. Als het afdrukken niet wordt hervat, opent u de printerkap en haalt u
vervolgens het netsnoer uit de achterkant van de printer.
Hoofdstuk 11
126
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices