HP DeskJet 6980 user manual download (Page 124 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 124 of 180
De netwerkinstellingen van de printer zijn niet juist
Als een van deze netwerkinstellingen van de printer niet juist is, kunt u niet met de printer
communiceren:
Communicatiemodus
Netwerknaam (SSID)
Kanaal (alleen ad hoc-netwerken)
Verificatietype
Codering
WPA
Volg deze stappen om de netwerkinstellingen van de printer te corrigeren:
1.
Sluit de printer met een Ethernet-kabel op het netwerk of de computer aan.
2.
Open de
ingebouwde webserver (EWS)
van de printer.
3.
Klik op het tabblad
Netwerk
en klik vervolgens op
Draadloos (802.11)
onder
Verbindingen
.
4.
Gebruik de wizard voor Draadloze installatie op het tabblad
Draadloze installatie
om de instellingen van de printer zo te wijzigen dat deze overeenkomen met de
instellingen van het netwerk.
5.
Sluit de EWS van de printer en verwijder de Ethernet-kabel uit de printer.
De printer drukt niet af
Controleer het volgende
Controleer de volgende omstandigheden als de printer niet afdrukt:
Is de printer aangesloten op een stopcontact?
Zitten de kabels goed vast?
Staat de printer aan?
De printer bevat
de juiste inktpatronen
voor de printer en zijn
correct geïnstalleerd
.
Is papier of ander afdrukmateriaal correct in de invoerlade geladen?
Is de kap van de printer gesloten?
Is de achterklep bevestigd?
Controleer de printerlampjes
De printerlampjes geven de printerstatus weer en waarschuwen u voor een eventueel
probleem.
Zie
Printerlampjes branden of knipperen
voor meer informatie.
Controleer de printerkabelaansluiting
Als de printer en de computer een USB-verbinding hebben en niet met elkaar
communiceren, doet u het volgende:
Zorg dat het netsnoer stevig is aangesloten op de printer en een stopcontact.
Controleer de USB-kabel. Als u een oudere kabel gebruikt, werkt deze mogelijk niet
goed. Als er problemen optreden, moet de USB-kabel mogelijk worden vervangen.
De kabel mag niet langer zijn dan 3 meter.
Controleer de verbinding van de printer met de computer. Controleer of de USB-
kabel goed is aangesloten op de USB-poort aan de achterzijde van de printer. Zorg
Hoofdstuk 11
122
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices