HP DeskJet 6980 user manual download (Page 122 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 122 of 180
De netwerkinstellingen van de printer komen niet overeen met de instellingen van
het netwerk.
De netwerkinstellingen van de printer moeten overeenkomen met die van het netwerk.
De netwerkinstellingen van de printer zijn niet juist
1.
Zoek de instellingen van het netwerk op een van de volgende manieren op:
Communicatiemodus van printer
Handeling
Infrastructuurnetwerk
Open het configuratieprogramma van
het
draadloze toegangspunt (WAP)
.
Ad hoc-netwerk
Open het configuratieprogramma van
de netwerkkaart die in de computer is
geïnstalleerd.
2.
Vergelijk de instellingen van het netwerk met de instellingen op de HP
Rapportpagina van de printer. Controleer of er verschillen zijn. Mogelijke problemen
zijn:
Probleem
Oplossing
De WAP filtert hardware-adressen
(MAC-adressen).
Volg deze
stappen
.
Een van deze instellingen in de printer
is mogelijk niet juist:
Communicatiemodus
Netwerknaam (SSID)
Kanaal (alleen ad hoc-netwerken)
Verificatietype
Codering
WPA (TKIP)
Volg deze
stappen
.
3.
Druk het document opnieuw af.
Als het document nog steeds niet wordt afgedrukt, zet u de printer terug op de
fabrieksinstellingen
en installeert u de printersoftware opnieuw vanaf de cd.
De draadloze kaart van de computer is ingesteld op het verkeerde draadloze profiel
Een
draadloos profiel
is een verzameling netwerkinstellingen voor een bepaald
draadloos netwerk. Eén draadloze kaart kan verschillende draadloze profielen hebben
(bijvoorbeeld één voor een thuisnetwerk en één voor een bedrijfsnetwerk).
Open het configuratieprogramma voor de netwerkkaart die in de computer is
geïnstalleerd en controleer of het correcte profiel is geselecteerd. Selecteer het juiste
profiel als dit niet het geval is.
Het radiosignaal is zwak
Als de printer langzaam afdrukt is het mogelijk dat het radiosignaal zwak is.
Druk een
HP Rapportpagina af
en controleer de signaalsterkte van de radio (5 betekent een
Hoofdstuk 11
120
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices