HP DeskJet 6980 user manual download (Page 121 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 121 of 180
Status van het statuslampje Draadloos
Handeling
Uit
Controleer het volgende:
Er is geen
Ethernet-kabel
op de
printer aangesloten. Wanneer er een
Ethernet-kabel op de printer is
aangesloten, wordt de draadloze
radio automatisch uitgeschakeld.
Verwijder de kabel.
De printer is aangesloten.
Het statuslampje Draadloos brandt
Als het lampje voor de draadloze status brandt, probeert u het document opnieuw af te
drukken en controleert u vervolgens het lampje voor draadloze communicatie van de
printer:
Status van het statuslampje Draadloos
Handeling
Knippert
De functie voor draadloze communicatie
van de printer werkt goed. Probeer deze
oplossingen
nogmaals toe te passen.
Knippert niet
De draadloze radio werkt wel, maar de
printer en computer kunnen niet met
elkaar communiceren.
De netwerkinstellingen van de printer
komen niet overeen met de
instellingen van het netwerk. Volg
deze
stappen
.
De computer is mogelijk ingesteld op
het verkeerde profiel voor draadloze
netwerken. Volg deze
stappen
.
Het is mogelijk dat de personal-
firewallsoftware de communicatie
tussen de printer en de computer
blokkeert. Volg deze
stappen
.
(vervolg)
Gebruikershandleiding
119
Sample
This manual is suitable for devices