HP DeskJet 6980 user manual download (Page 118 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 118 of 180
11
Problemen oplossen
Problemen met Ethernet
Problemen met draadloze communicatie
De printer drukt niet af
Papierstoring
Papierproblemen
Papierconflict
De printer houdt op met afdrukken
Problemen met inktpatronen
Foto's worden niet juist afgedrukt
PictBridge-problemen
Problemen met afdrukken via Bluetooth
Banieren worden niet goed afgedrukt
De afdrukkwaliteit is slecht
Het document is verkeerd afgedrukt
Problemen met het afdrukken van documenten zonder rand
Foutberichten
Printerlampjes branden of knipperen
Documenten worden langzaam afgedrukt
Als zich problemen blijven voordoen
Ondersteuningsproces van HP
Problemen met Ethernet
Bij een Ethernet-verbinding kunnen de volgende problemen optreden.
De printer drukt niet af
Druk een
HP Rapportpagina
af.
Als de HP Rapportpagina niet wordt afgedrukt, controleert u het volgende:
De printer is geïnstalleerd en ingeschakeld.
De
inktpatronen zijn correct geïnstalleerd
.
De printer staat aan en de papierlade bevat papier.
Er zijn geen papierstoringen.
Verbindingslampje
Als de printer nog steeds niets afdrukt, controleert u het verbindingslampje achter op de
printer:
Status van het
verbindingslampje
Handeling
Knippert
Stuur het document opnieuw naar de printer en controleer
vervolgens het
Activiteitenlampje
.
116
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices