HP DeskJet 6980 user manual download (Page 112 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 180
8.
Duw de vergrendeling van de inktpatroon omlaag totdat deze vastklikt.
9.
Sluit de printerkap.
De printer drukt automatisch een kalibratiepagina af.
Zie
Inktpatronen onderhouden
voor informatie over het bewaren van de inktpatronen.
Zie
Inktpatronen recyclen
voor informatie over het recyclen van lege inktpatronen.
Waarschuwing
Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van
kinderen.
De functie voor automatisch uitschakelen instellen
De printer heeft een functie voor Automatisch uitschakelen waarmee u ervoor kunt
zorgen dat de printer in de energiebesparende modus wordt gezet, wanneer de printer
gedurende 30 minuten niet actief is geweest. In deze modus verbruikt de printer
maximaal 3,0 watt wanneer de radio is uitgeschakeld (maximaal 5,5 watt wanneer de
radio is ingeschakeld) en schakelt automatisch weer in wanneer een afdruktaak naar de
printer wordt verzonden. U kunt de printer handmatig uitschakelen door de
Aan/uit
-knop
drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de printer handmatig is uitgeschakeld,
verbruikt deze minder dan één watt aan stroom. Het handmatig uitschakelen van de
printer wordt aanbevolen wanneer de printer storingen met andere draadloze apparaten
veroorzaakt of u de printer gedurende lange tijd niet gaat gebruiken.
Wanneer u de functie voor automatisch uitschakelen selecteert, wordt de
energiebesparingsmodus
FEMP
geannuleerd.
Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de
stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Voer deze stappen uit om de functie voor automatisch uitschakelen te activeren:
1.
In Windows 2000 klikt u op
Start
en vervolgens op
Instellingen
,
Printers
. In
Windows XP klikt u op
Start
en vervolgens op
Printers en faxapparaten
.
Er verschijnt een lijst met printers die op uw computer zijn geïnstalleerd.
2.
Markeer de naam van de printer en klik met de rechtermuisknop om een lijst met
opties weer te geven.
3.
Klik op
Eigenschappen
.
Het dialoogvenster Eigenschappen voor printer wordt weergegeven.
Hoofdstuk 10
110
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices