HP DeskJet 6980 user manual download (Page 110 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 110 of 180
1
Label met selectienummer
Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden
in de naslaghandleiding bij de printer.
Het dialoogvenster Informatie over inktpatronen: voor een lijst met selectienummers
opent u de
Werkset
van de printer, klikt u op het tabblad
Geschat inktniveau
en
klikt u op de knop
Informatie over inktpatronen
.
Modus Inkt-backup
De printer kan werken met slechts één geïnstalleerd inktpatroon. Zie
modus Inkt-
backup
voor meer informatie.
Installatie-instructies
Voer de volgende stappen uit om de inktpatroon te installeren:
1.
Controleer of de printer aan staat.
2.
Plaats gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de invoerlade.
3.
Open de printerkap.
4.
Wacht tot de inktpatroonhouder naar de rechterkant van de printer verschuift, stil
staat en geen geluid meer maakt en zet vervolgens de vergrendeling in de geopende
positie.
Hoofdstuk 10
108
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices