HP DeskJet 6980 user manual download (Page 11 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 180
Opmerking
Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten
en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Knop Afdrukken annuleren
Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd.
Knop Doorgaan
Het lampje Doorgaan knippert, als u iets moet doen, bijvoorbeeld papier plaatsen of een
papierstoring verhelpen. Als het probleem is opgelost, drukt u de knop Doorgaan in om
verder te gaan met afdrukken.
Knop Stille modus
gebruik de knop Stille modus wanneer u wilt dat de printer minder geluid maakt,
bijvoorbeeld wanneer uw baby slaapt of u een klant op bezoek hebt. Wanneer u op deze
knop drukt, wordt de snelheid en het geluidsvolume van de printer verlaagd. U kunt de
printer weer in de normale modus zetten door nogmaals op de knop Stille modus te
drukken. De knop brandt wanneer de Stille modus is ingeschakeld.
U kunt de Stille modus inschakelen in de afdrukmodi Normaal, Snel normaal en Concept.
Wanneer u op de knop Stille modus drukt op het moment dat de printer bezig is met een
afdruktaak, treedt de Stille modus bij de volgende pagina in werking. Het lampje op de
knop Stille modus knippert om aan te geven dat de modus is ingeschakeld. Wanneer de
modus volledig in werking treedt, gaat het lampje continu branden.
Statuslampjes van de inktpatronen
De statuslampjes van de inktpatronen geven de status van de
inktpatronen
aan.
1
Statuslampjes van de inktpatronen
Gebruikershandleiding
9
Sample
This manual is suitable for devices