HP DeskJet 6980 user manual download (Page 108 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 180
4.
Als een software-update beschikbaar is, schakelt u het selectievakje naast de naam
van de update in.
5.
Klik op
Installeren
.
6.
Volg de instructies op het scherm op.
HP Photosmart Software downloaden
Wanneer u de update op de printersoftware van de HP website downloadt en installeert,
wordt de HP Photosmart Software, die u mogelijk op de computer hebt staan, niet
bijgewerkt. Meer informatie over het bijwerken van HP Photosmart Software vindt u in
de Help bij HP Photosmart Software.
Hoofdstuk 9
106
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices