HP DeskJet 6980 user manual download (Page 107 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 107 of 180
3.
Beweeg de cursor over het vak
Wat is dit?
en klik met de linkermuisknop.
Er verschijnt een uitleg van de functie.
Venster Inktstatus
Het venster Inktstatus verschijnt elke keer dat een bestand wordt afgedrukt. Het venster
geeft het geschatte inktniveau van elke inktpatroon weer. Klik op
Sluiten
om het venster
Inktstatus te sluiten.
Opmerking
Het venster Inktstatus verschijnt niet wanneer de printer in een
configuratie wordt gebruikt die geen Microsoft-configuratie is.
Informatie over inktpatronen en het bestellen hiervan
Klik op de knop
Informatie over inktpatronen
voor informatie over inktpatronen op de
speciale website van HP.
Het venster Inktstatus weergeven
Als u niet wilt dat tijdens het afdrukken het venster Inkstatus verschijnt, selecteert u
Dit
niet meer weergeven
links onder in het venster.
Als u het venster Inktstatus eerder hebt uitgeschakeld en u wilt dat dit nu weer verschijnt,
volgt u deze stappen op:
1.
In Windows 2000 klikt u op
Start
en vervolgens op
Instellingen
. In Windows XP
klikt u op
Start
en vervolgens op
Printers en faxapparaten
.
Er verschijnt een lijst met printers die op uw computer zijn geïnstalleerd.
2.
Markeer de naam van de printer en klik met de rechtermuisknop om een lijst met
opties weer te geven.
3.
Klik op
Eigenschappen
.
Het dialoogvenster Eigenschappen voor printer wordt weergegeven.
4.
Klik op het tabblad
Apparaatinstellingen
.
5.
Klik op
Aan
voor
Venster Inktstatus weergeven
en klik vervolgens op
OK
.
Updates voor de printersoftware downloaden
Download om de paar maanden de laatste versie van de printersoftware om ervoor te
zorgen dat u over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt:
1.
Zorg dat u een verbinding hebt met het internet.
2.
In Windows 2000 klikt u op
Start
,
Programma's
,
HP
en vervolgens op
HP-
software-update
. In Windows XP klikt u op
Start
,
Alle programma's
,
HP
en
vervolgens op
HP-software-update
.
Het venster HP-software-update verschijnt.
3.
Klik op
Volgende
.
De website van HP wordt doorzocht op updates voor printersoftware.
Als de laatste versie al op de computer staat, verschijnt het bericht
Er zijn
momenteel geen software-updates beschikbaar
in het venster HP-software-
update.
Als de computer nog niet over de laatste versie van de printersoftware beschikt,
verschijnt een software-update in het venster HP-software-update.
Gebruikershandleiding
105
Sample
This manual is suitable for devices