HP DeskJet 6980 user manual download (Page 10 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 180
draadloze verbinding te maken met SecureEasySetup. De printerlampjes geven een
indicatie over de status van de printer.
1
Aan/uit-knop en -lampje
2
Knop Afdrukken annuleren
3
Knop en lampje Doorgaan
4
Knop Rapportpagina
5
Knop Stille modus
6
Knop SecureEasySetup
7
Netwerklampje
8
Statuslampjes van de inktpatronen
9
Statuslampje Draadloos
Wanneer u een beschrijving wilt zien van de knoppen en lampjes, klikt u op de gewenste
optie:
Knop Rapportpagina
Knop SecureEasySetup
Netwerklampje
Statuslampje Draadloos
Aan/uit-knop en -lampje
Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan of uit te zetten. Wanneer u op de Aan/uit-
knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.
Het Aan/uit-lampje knippert als de printer bezig is.
Let op
Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in of uit te schakelen. Het
gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de
printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.
De printer heeft een functie voor
Automatisch uitschakelen
waarmee u ervoor kunt
zorgen dat de printer in de energiebesparende modus wordt gezet, wanneer de printer
gedurende 30 minuten niet actief is geweest. In deze modus verbruikt de printer
maximaal 3,0 watt wanneer de radio is uitgeschakeld (maximaal 5,5 watt wanneer de
radio is ingeschakeld) en schakelt automatisch weer in wanneer een afdruktaak naar de
printer wordt verzonden. U kunt de printer handmatig uitschakelen door de Aan/uit-knop
drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de printer handmatig is uitgeschakeld,
verbruikt deze minder dan één watt aan stroom.
Hoofdstuk 3
8
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices