HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 9 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 82
Lijst van afbeeldingen
Afbeelding 1-1
Dialoogvenster Netwerkwachtwoord opgeven
...........................................................................
6
Afbeelding 1-2
Voorbeeld van een scherm van de HP EWS
............................................................................
8
Afbeelding 2-1
Scherm Status apparaat
..........................................................................................................
12
Afbeelding 2-2
Scherm Configuratiepagina
.....................................................................................................
13
Afbeelding 2-3
Scherm Pagina Status benodigdheden
...................................................................................
15
Afbeelding 2-4
Scherm Pagina gebeurtenislogboek
........................................................................................
17
Afbeelding 2-5
Scherm Gebruikspagina
.........................................................................................................
19
Afbeelding 2-6
Scherm Diagnostische pagina
.................................................................................................
21
Afbeelding 2-7
Scherm Apparaatgegevens
.....................................................................................................
23
Afbeelding 2-8
Scherm Foto van bedieningspaneel
........................................................................................
24
Afbeelding 2-9
Scherm Logboek kleurgebruiktaak
..........................................................................................
25
Afbeelding 2-10
Scherm Afdrukken
..................................................................................................................
27
Afbeelding 3-1
Scherm Apparaat configureren
................................................................................................
30
Afbeelding 3-2
Scherm Formaten/typen laden
.................................................................................................
32
Afbeelding 3-3
Scherm E-mailserver
................................................................................................................
33
Afbeelding 3-4
Scherm Waarschuwingen
........................................................................................................
35
Afbeelding 3-5
Scherm Waarschuwingen - instellen
........................................................................................
37
Afbeelding 3-6
Scherm Waarschuwingen - testen
...........................................................................................
39
Afbeelding 3-7
Scherm AutoSend
....................................................................................................................
41
Afbeelding 3-8
Scherm Algemene beveiliging
.................................................................................................
43
Afbeelding 3-9
Scherm Overige koppelingen bewerken
..................................................................................
44
Afbeelding 3-10
Scherm Apparaatgegevens
...................................................................................................
46
Afbeelding 3-11
Scherm Taal
...........................................................................................................................
47
Afbeelding 3-12
Scherm Datum & tijd
..............................................................................................................
48
Afbeelding 3-13
Scherm Datum-/tijdsindeling
..................................................................................................
49
Afbeelding 3-14
Scherm Datum en tijd – tijdafwijkingscorrectie
......................................................................
49
Afbeelding 3-15 Scherm Wektijd
.....................................................................................................................
51
Afbeelding 3-16
Scherm Kleur beperken
.........................................................................................................
52
Afbeelding 3-17
Scherm Kleur beperken – optie KLEUR INDIEN TOEGESTAAN
..........................................
54
Afbeelding 4-1
Scherm Netwerkinstellingen
...................................................................................................
58
Afbeelding 5-1
scherm Apparaatgegevens
......................................................................................................
61
NLWW
vii
Sample