HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 69 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 82
Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect-printserver en de versie van het besturingssysteem,
worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de netwerkschermen:
De netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten netwerkaansluitingen.
Afdrukprotocollen in- en uitschakelen.
Een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen.
Een wachtwoord instellen om de toegang tot het product en de configuratie-instellingen van het
netwerk te beheren. Dit wachtwoord wordt gesynchroniseerd met het wachtwoord dat u op het
scherm
Algemene beveiliging
op het tabblad
Instellingen
instelt. U kunt het dus via elk van deze
twee schermen instellen of opnieuw instellen.
De beveiliging van uw apparaat configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten en
beheerdersprotocollen.
Algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op de
printserver zijn opgeslagen, voor het oplossen van problemen met het netwerk of voor het
optimaliseren van het netwerk.
Protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen.
De Configuratiepagina van de HP Jetdirect openen.
De frequentie instellen waarmee de HP EWS de netwerkstatus controleert.
Zie de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkschermen:
Help
. Op elk netwerkscherm kunt u rechtsboven in het scherm op
?
klikken voor een beschrijving
van de netwerkfuncties. Vanuit het scherm Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-
informatie op de HP-website.
Beheerdershandleiding voor de HP Jetdirect
. Deze handleiding is in principe beschikbaar op
de cd-rom met de software die bij uw apparaat is geleverd en kan ook gedownload worden vanaf
de hp.com-ondersteuningspagina's voor uw product op de volgende websites.
www.hp.com/
support/CLJCP3505
NLWW
Overzicht
59
Sample