HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 65 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 82
Onderdeel
Gebied op het scherm
Informatie over of mogelijkheden van het gebied
2
Standaardmachtiginge
n voor gebruikers
Selecteer de standaard kleurinstelling voor gebruikers die niet zijn gedefinieerd in
de lijst Machtigingen voor gebruikers.
3
Naam
systeemgebruiker
Typ de naam van de systeemgebruiker in dit veld.
4
Machtiging
Hier kunt u het machtigingsniveau voor kleurgebruik selecteren voor de gebruiker
die wordt weergegeven in het veld
Naam systeemgebruiker
.
5
Lijst Machtigingen
voor gebruikers
Selecteer namen in deze lijst en gebruik vervolgens de opdrachtknoppen om voor
elke gebruiker machtigingen toe te voegen, te bewerken, te verwijderen, op te slaan
of te annuleren.
6
Logboek
kleurgebruiktaak
Klik op deze koppeling als u een lijst wilt weergeven met de namen van
systeemgebruikers die een afdruktaak met het apparaat hebben uitgevoerd.
7
Machtigingen voor
toepassingen
Met de bedieningselementen in dit gedeelte kunt u kleurmachtigingen instellen voor
de toepassingen van het systeem.
8
OK
Klik op deze knop om uw wijzigingen op te slaan.
Machtigingen voor gebruikers of technische toepassingen instellen
1.
Klik op
Toevoegen
.
2.
Klik in het veld
Naam systeemgebruiker
of het veld
Naam technische toepassing
en typ de
gebruikersnaam of de naam van de toepassing.
OPMERKING:
Klik op de koppeling
Logboek kleurgebruiktaak
om een lijst weer te
geven met gebruikers of toepassingen die een afdruktaak hebben uitgevoerd op het
apparaat.
3.
Selecteer een machtigingsniveau in het vervolgkeuzemenu
Machtiging
.
4.
Klik op
Opslaan
om de naam van de gebruiker of toepassing aan de lijst toe te voegen.
OPMERKING:
Als u een gebruiker of een toepassing uit de lijst wilt verwijderen, klikt u in
de lijst op de gebruikers- of toepassingsnaam en klikt u vervolgens op
Bewerken
of op
Verwijderen
.
Tabel 3-12
Kleur beperken – KLEUR INDIEN TOEGESTAAN (vervolg)
NLWW
Kleur beperken
55
Sample