HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 57 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 82
Taal
Gebruik het scherm
Taal
om de taal te selecteren waarin de schermen van de HP EWS verschijnen. In
de volgende afbeelding en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.
Afbeelding 3-11
Scherm
Taal
VOORZICHTIG:
Als u de optie
Pagina's bekijken in de Printer
of de optie
Selecteer een
taal
kiest, wordt de taal gewijzigd voor iedereen die gebruikmaakt van de HP EWS.
Tabel 3-8
Taal
Onderdeel
Gebied op het scherm
Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1
HP EWS-tabbladen en -menu's
Zie voor meer informatie
Door de HP geïntegreerde webserver bladeren
op pagina
8
.
2
Pagina's bekijken in de
Browser
(dit is de standaard)
Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor uw webbrowser is
geselecteerd. De schermen van de HP EWS verschijnen in dezelfde taal.
3
Pagina's weergeven in de
printertaal
Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor het bedieningspaneel
van het apparaat is geselecteerd. De schermen van de HP EWS verschijnen
in dezelfde taal.
4
Selecteer een taal
Gebruik het vervolgkeuzemenu om de taal voor de HP EWS-schermen te
selecteren.
OPMERKING:
De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw
browser en het bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet beschikbaar is voor de
HP EWS, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd. Als u wijzigingen aanbrengt in het scherm
Taal
, klikt u op
Toepassen
om de wijzigingen op te slaan.
NLWW
Taal
47
Sample