HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 48 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 82
Het scherm
Waarschuwingen – instellen
verschijnt.
2.
Typ een naam in het veld
Lijstnaam
, zoals Service of Benodigdheden.
3.
Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In grote
omgevingen kunnen systeembeheerders e-mailadressen omleiden naar lijstservers, URL's en
mobiele apparaten voor uitgebreide waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door
elke bestemming te scheiden met een komma of een puntkomma.
4.
Schakel het selectievakje in voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten
worden verzonden. (Klik op
Alle waarschuwingen weergeven
om alle waarschuwingen te
bekijken die voor het apparaat beschikbaar zijn.)
5.
Indien van toepassing stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarschuwingen.
De drempelwaarde voor servicewaarschuwingen en voor waarschuwingen betreffende de
papierbaan is een door de gebruiker ingesteld aantal minuten. Gedurende dit aantal minuten wordt
een gebeurtenis genegeerd voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt bijvoorbeeld
de drempelwaarde voor de waarschuwing "Lade open" instellen op 10 minuten zodat iemand de
tijd heeft om de lade te sluiten na het vullen van de lade of het verhelpen van een storing.
6.
Onder
Berichten in het Configuratiescherm selecteren om te onderdrukken
, kunt u berichten
selecteren die u niet op het bedieningspaneel van het product wilt zien verschijnen. Deze stap is
alleen van toepassing op berichten die waren geselecteerd om als waarschuwingen te worden
ontvangen.
OPMERKING:
Als de browser geen JavaScript accepteert, is het selectievakje voor
berichtonderdrukking altijd ingeschakeld. De inschakeling van het selectievakje wordt geldig
wanneer u de pagina indient door op de knop
Toepassen
te drukken. Als waarschuwingen
geselecteerd voor onderdrukking niet eerst geselecteerd waren, wordt het scherm
Waarschuwingen – instellen
vernieuwd met een waarschuwing dat waarschuwingen eerst
geselecteerd moeten zijn alvorens hun verschijnen op het bedieningspaneel onderdrukt kan
worden.
7.
Selecteer de bijlagen die u aan de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijlagen kunnen
de volgende pagina's omvatten. (Ga naar het tabblad
Informatie
om voorbeelden van deze
pagina's te zien.)
Pagina Status benodigdheden
Gebruikspagina
Configuratiepagina
Pagina Gebeurtenislogboek
XML-gegevens
Selecteer de optie
XML-gegevens
als een van de gekozen bestemmingen voor de ontvangst van
waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is. Elk item dat u selecteert, wordt aan
uw e-mailbericht toegevoegd. Als u bijvoorbeeld
Gebruikspagina
en
Pagina Logbestand
selecteert, ontvangt u een e-mailbericht met twee bijlagen, een voor elke selectie. Als u ook de
optie
XML-informatie
hebt geselecteerd, ontvangt u één e-mailbericht met drie bijlagen: één
bijlage voor de gebruikspagina in HTML, één voor de pagina Gebeurtenislogboek in HTML en een
derde bijlage met ondersteunende informatie in een tekstbestand met een .XML-extensie.
38
Hoofdstuk 3
Het product configureren vanaf de schermen van het tabblad Instellingen
NLWW
Sample