HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 45 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 82
Waarschuwingen
Vanuit het scherm
Waarschuwingen
kunnen IT-beheerders het product zodanig instellen dat
probleem- en statuswaarschuwingen via e-mail naar personen van uw keuze kunnen worden gestuurd.
Wanneer deze functie is geconfigureerd, kunnen waarschuwingen automatisch worden verzonden met
informatie over benodigdheden, de status van de papierbaan, service en adviezen. U kunt meerdere
personen waarschuwingen sturen waarbij elke persoon slechts díe waarschuwingen ontvangt die zijn
aangegeven. Een beheerdersassistent is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bestellen van
printcartridges of het oplossen van problemen en kan waarschuwingen ontvangen zodra de toner bijna
op is of als er een papierstoring optreedt. Ook kan de levensduur van onderdelen worden beheerd door
een externe serviceprovider. Deze kan bijvoorbeeld waarschuwingen ontvangen over het onderhouden
van het apparaat en het bijvullen van nietjes in het voorste of achterste nietapparaat.
OPMERKING:
Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt
geïnstalleerd, kunt u vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers
per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kunt u naar slechts vier e-
mailbestemmingen waarschuwingen verzenden).
Door de optie
Berichten in het Configuratiescherm selecteren om te onderdrukken
te selecteren
(beschikbaar in het scherm
Waarschuwingen - instellen
dat verschijnt als u op de knop
Nieuwe
bestemmingslijst
drukt), kunt u de statusberichten
Bestel cartridge
of
Vervang cartridge
op het
bedieningspaneel onderdrukken. Het bericht wordt alleen onderdrukt op het bedieningspaneel als ten
minste een van deze waarschuwingen is geselecteerd voor ontvangst.
In de volgende afbeelding, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruikten om
bestemmingen en bestemmingslijsten te bewerken, te testen en te wissen.
OPMERKING:
De uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld als u de e-mailwaarschuwingen wilt
laten functioneren. Zie
Uitgaande e-mail configureren
op pagina
34
voor het inschakelen van
uitgaande e-mail.
Afbeelding 3-4
Scherm
Waarschuwingen
NLWW
Waarschuwingen
35
Sample