HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 44 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 82
Uitgaande e-mail configureren
U moet de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken.
1.
Zoek het TCP/IP-adres of de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van de SMTP-mailserver
(Simple Mail Transfer Protocol) op uw netwerk. De EWS gebruikt het TCP/IP-adres van de SMTP-
server voor het doorsturen van e-mailberichten naar andere computers.
OPMERKING:
Meestal wordt dit soort gegevens verstrekt door de netwerk- of
e-mailbeheerder van uw organisatie.
2.
Schakel het selectievakje
Uitgaande e-mail inschakelen
in.
3.
Typ het TCP/IP-adres van de STMP-server of de FQDN (Fully Qualified Domain Name) die u hebt
gevonden in stap 1, in het tekstvak
SMTP-server
.
4.
Typ het retour-e-mailadres voor het apparaat (optioneel).
OPMERKING:
Zie
Het retour-e-mailadres configureren
op pagina
34
voor informatie
over het configureren van het retour-e-mailadres voor het apparaat.
5.
Als gebruikers door uw SMTP-server moeten worden geverifieerd, schakelt u het selectievakje
SMTP-verificatie inschakelen
in en typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord (optioneel).
6.
Klik op
Toepassen
om de wijzigingen op te slaan.
Het retour-e-mailadres configureren
Als u het retour-e-mailadres configureert op de pagina
E-mailserver
, configureert u de identiteit van
het product. Wanneer u bijvoorbeeld
iemand@uw.bedrijf.com
typt in het veld
Retour-
e-mailadres
, komen alle e-mails die het apparaat verzendt van het adres
iemand@uw.bedrijf.com
. In dit voorbeeld is
iemand@uw.bedrijf.com
de identiteit van het
product.
34
Hoofdstuk 3
Het product configureren vanaf de schermen van het tabblad Instellingen
NLWW
Sample