HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 38 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 82
Tabel 2-8
Pagina Afdrukken
Onderdeel
Gebied op het
scherm
Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1
HP EWS-tabbladen
en -menu's
Zie voor meer informatie
Door de HP geïntegreerde webserver bladeren
op pagina
8
.
2
Status apparaat
Geeft de apparaatstatus weer (dezelfde informatie als op het scherm
Status
apparaat
en als in het display op het bedieningspaneel).
3
Bestand kiezen
Drukt een bestand af dat zich op uw laptop, computer of op een bestandsserver van
het netwerk bevindt.
Een bestand afdrukken of firmware bijwerken vanuit het scherm Afdrukken
Voer de volgende stappen uit om een bestand af te drukken of productfirmware bij te werken vanuit het
scherm
Afdrukken
.
1.
Selecteer een bestand op uw computer of netwerk en klik vervolgens op de knop onder
Optie 1
om naar een bestand te gaan dat u wilt afdrukken.
2.
Klik op
Toepassen
.
28
Hoofdstuk 2
De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS
NLWW
Sample