HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 35 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 82
Logboek kleurgebruiktaak
OPMERKING:
Het scherm
Logboek kleurgebruiktaak
is alleen beschikbaar als u op het
tabblad
Instellingen
heb ingesteld dat dit in het scherm
Algemene beveiliging
moet worden
weergegeven. In het scherm
Algemene beveiliging
kunt u het scherm
Logboek
kleurgebruiktaak
uitschakelen als u om beveiligingsredenen niet wilt dat dit scherm wordt
weergegeven. Zie voor meer informatie
Algemene beveiliging
op pagina
43
.
Gebruik het
Logboek kleurgebruiktaak
om gebruiksgegevens van de printer te bekijken. In de
volgende afbeelding en tabel wordt beschreven hoe u het scherm
Logboek kleurgebruiktaak
kunt
gebruiken.
Afbeelding 2-9
Scherm
Logboek kleurgebruiktaak
Tabel 2-7
Logboek kleurgebruiktaak
Onderdeel
Gebied op het scherm
Informatie over of mogelijkheden van
het gebied
1
HP EWS-tabbladen en -menu's
Zie voor meer informatie
Door de
HP geïntegreerde webserver bladeren
op pagina
8
.
2
Printerinformatie
Geeft het serienummer en de naam van
de printer weer.
3
Totaalgebruik
Geeft een overzicht van de
gebruiksstatistieken voor alle taken,
monozijden, kleurenzijden en totaal
aantal vellen.
4
Taaklogboek
Geeft gebruiksgegevens weer voor de
geselecteerde pagina in het logboek. Het
Taaklogboek
wordt gewist wanneer u
het product uitzet.
Indien een harde schijf is geïnstalleerd
op uw product, geeft het
Taaklogboek
maximaal 7400 taken weer. Indien er
NLWW
Logboek kleurgebruiktaak
25
Sample