HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 24 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 82
Tabel 2-2
Configuratiepagina
Onderdeel
Gebied op het scherm
Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1
HP EWS-tabbladen en -menu's
Zie voor meer informatie
Door de HP geïntegreerde webserver bladeren
op pagina
8
.
2
Printerinformatie
Geeft het serienummer, de versienummers en overige informatie voor
het apparaat weer.
3
Geïnstall. personality's en
opties
Lijsten:
Versie en TCP/IP-adres van alle netwerkapparatuur die is
aangesloten op het product (Jetdirect of interne Jetdirect).
Alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL (printer command
language) en PS (PostScript®)).
Geeft opties weer die in elke DIMM-sleuf en EIO-sleuf zijn
geïnstalleerd.
USB-apparaten die aangesloten kunnen worden op een printer die
als host USB-controller dienst doet, bijv. apparaten voor
massaopslag, kaartlezers of toetsenblokken.
4
Kleurdichtheid
Weergave van de waarden voor hoge lichten, middentinten en
schaduwen van cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK).
5
Kalibratie-informatie
Weergave van de paginatelling bij de laatste CPR (kleurvlakregistratie),
datum van de laatste CPR paginatelling, de laatste DMax/DHalf
paginatelling (in motorcycli) en datum van de laatste DMax/DHalf
paginatelling.
Kleurvlakregistratie vindt plaats wanneer nieuwe printcartridges worden
geïnstalleerd om te compenseren voor mogelijke lichte variaties in
cartridgeomvang.
DMax is een dichtheidskalibratie van elke kleur in de printcartridge bij
een dekking van 100%. DHalf is ook een dichtheidskalibratie van elke
kleur in de printcartridge, maar als halftoon in plaats van verzadigde
kleur. Tijdens het afdrukken van de halftoon worden de tonerdots
verspreid, waardoor de dekkingsgraad minder dan 100% bedraagt.
6
Geheugen
Geeft informatie over het geheugen, PCL DWS (Driver Work Space) en
bronopslaginformatie.
7
Logbestand
Geeft het overzicht van het aantal actieve vermeldingen in het
gebeurtenislogboek en de totale capaciteit van het gebeurtenislogboek.
8
Beveiliging
Geeft informatie over vergrendeling van het bedieningspaneel, opties
voor schrijfbeveiliging van de schijf en direct connect-poorten (USB of
parallel).
U kunt de status van de Direct Connect-poorten wijzigen via het scherm
Algemene beveiliging
op het tabblad
Instellingen
door het
selectievakje
Direct Ports uitschakelen
in of uit te schakelen.
9
Papierladen en -opties
Geeft het formaat en soort afdrukmateriaal weer dat voor elke lade in
het product is gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere
accessoire voor papierverwerking is geïnstalleerd op het product, wordt
de informatie over deze apparaten hier ook weergegeven.
14
Hoofdstuk 2
De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS
NLWW
Sample