HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 22 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 82
Status apparaat
Gebruik het scherm
Status apparaat
om de huidige status van het product te bekijken. In de volgende
afbeelding en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.
Afbeelding 2-1
Scherm
Status apparaat
Tabel 2-1
Status apparaat
Onderdeel
Gebied op het scherm
Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1
HP EWS-tabbladen
en -menu's
Zie voor meer informatie
Door de HP geïntegreerde webserver bladeren
op pagina
8
.
2
Status
Geeft de apparaatstatus weer (dezelfde informatie verschijnt ook op het display
van het bedieningspaneel).
3
Knoppen op het
bedieningspaneel
Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze zou gebruiken op het
product. Ga naar het scherm
Algemene beveiliging
op het tabblad
Instellingen
om te selecteren welke knoppen van het bedieningspaneel op dit scherm
verschijnen.
4
Benodigdheden
Geeft het percentage van de resterende levensduur weer voor elk onderdeel.
5
Details benodigdheden
Hiermee wordt het scherm
Status benodigdheden
geopend, waar u informatie
kunt bekijken over de benodigdheden van het apparaat.
6
Media
Geeft de status- en configuratiegegevens voor de invoerladen en uitvoerbakken
weer.
De mediastatus is
OK
tot de lade volledig leeg is. Wanneer de lade leeg is, wordt
de status
Leeg
weergegeven.
7
Instellingen wijzigen
Opent het scherm
Overige instellingen
waar u de instellingen voor de papiersoort
kunt wijzigen.
12
Hoofdstuk 2
De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS
NLWW
Sample