HP Color LaserJet CP3505 user manual download (Page 16 of 82)

Languages: Dutch
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 82
Aanmelden en afmelden
De HP EWS heeft schermen die kunnen worden gebruikt om productinformatie te bekijken en om de
configuratieopties te wijzigen. Welke schermen en instellingen verschijnen, is afhankelijk van de manier
waarop u toegang hebt tot de HP EWS: als een algemene gebruiker, een IT-beheerder of een
serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door een IT-beheerder of een serviceprovider worden
aangepast.
In een HP EWS die met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad
Informatie
beschikbaar voor
gebruikers die zich niet aanmelden met het wachtwoord. Als geen wachtwoord is ingesteld
(standaardinstelling), zijn alle tabbladen zichtbaar.
Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of serviceprovider aanmelden om
toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP EWS (
Instellingen
en
Netwerk
).
OPMERKING:
Zie
Algemene beveiliging
op pagina
43
voor informatie over het wijzigen van
wachtwoorden in de rol van IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als
u serviceprovider bent.
Als beheerder aanmelden
Volg de onderstaande procedure om u als beheerder bij de HP EWS aan te melden.
1.
Klik op de koppeling
Aanmelden
in de rechterbovenhoek van het scherm nadat u de EWS hebt
geopend.
Het dialoogvenster
Netwerkwachtwoord opgeven
verschijnt, zoals is weergegeven in de
volgende afbeelding. Het uiterlijk van het aanmeldingsvenster is afhankelijk van uw
besturingssysteem en browser.
Afbeelding 1-1
Dialoogvenster
Netwerkwachtwoord opgeven
2.
Voer
admin
als gebruikersnaam in, voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op
OK
.
6
Hoofdstuk 1
Overzicht
NLWW
Sample