HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 99 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 234
Opgeslagen taken beheren
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie
printers.
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar voor printers met een geïnstalleerde harde
schijf.
Voor het opslaan van afdruktaken op de printer, kunt u het tabblad
Taakopslag
gebruiken in het
dialoogvenster
Eigenschappen
in de printerdriver. Nadat een taak is opgeslagen, kunt u deze
afdrukken of verwijderen vanuit het bedieningspaneel van de printer.
Een opgeslagen taak afdrukken
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
TAAK OPHALEN
te markeren en druk vervolgens op
.
Er wordt een lijst met parameters weergegeven. Als er geen taken worden opgeslagen, verschijnt
het bericht
GEEN OPGESL. TAKEN
.
3.
Druk op
om uw gebruikersnaam te markeren en druk vervolgens op
.
Het menu-item
ALLE PRIVÉTAKEN
wordt weergegeven als er meerdere taken zijn
opgeslagen en beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number). Als u een taak
die beveiligd is met een PIN-code wilt afdrukken, markeert u
ALLE PRIVÉTAKEN
en drukt u
vervolgens op
.
4.
Druk op
om de juiste afdruktaak te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
om
AFDRUKKEN
te markeren en druk vervolgens op
.
Als de taak
niet
is beveiligd met een PIN-code, gaat u naar stap 7.
6.
Als u hierom wordt gevraagd, voert u een PIN-code in door te drukken op
of op
om het
nummer te wijzigen. Nadat u elk getal van de viercijferige PIN-code hebt ingevoerd, drukt u op
.
7.
Druk op
en op
om het aantal exemplaren in te voeren en druk vervolgens op
om de taak
af te drukken.
Een opgeslagen taak verwijderen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
TAAK OPHALEN
te markeren en druk vervolgens op
.
Er wordt een lijst met gebruikers weergegeven. Als er geen taken worden opgeslagen, verschijnt
het bericht
GEEN OPGESL. TAKEN
.
3.
Druk op
om uw gebruikersnaam te markeren en druk vervolgens op
.
Het menu-item
ALLE PRIVÉTAKEN
wordt weergegeven als er meerdere taken zijn
opgeslagen en beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number). Als u een taak
die beveiligd is met een PIN-code wilt afdrukken, markeert u
ALLE PRIVÉTAKEN
en drukt u
vervolgens op
.
4.
Druk op
om de juiste afdruktaak te markeren en druk vervolgens op
.
NLWW
Opgeslagen taken beheren
85
Sample