HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 85 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 234
Opmerking
Als u de standaardinstellingen van de printerdriver wilt gebruiken, selecteert u
Standaard afdrukinstellingen
in de vervolgkeuzelijst
Snelinstellingen voor het afdrukken
van taken
.
Watermerken gebruiken
Een watermerk is een mededeling, bijvoorbeeld 'Vertrouwelijk', die wordt afgedrukt op de achtergrond
van elke pagina van het document.
1.
Open de printerdriver (zie
De printerdrivers openen
).
2.
Klik op het tabblad
Effecten
op de vervolgkeuzelijst
Watermerken
.
3.
Klik op het watermerk dat u wilt gebruiken. Klik op
Bewerken
om een nieuw watermerk te maken.
4.
Als u het watermerk alleen op de eerste pagina van het document wilt afdrukken, klikt u op
Alleen
eerste pagina
.
5.
Klik op
OK
.
Als u het watermerk wilt verwijderen, klikt u op
(geen)
in de vervolgkeuzelijst
Watermerken
.
Documentformaat wijzigen
Met de opties voor het wijzigen van het documentformaat kunt u de schaal van een document
aanpassen op basis van een percentage van de normale grootte. U kunt een document ook afdrukken
op een ander papierformaat, met of zonder vergroten/verkleinen.
Een document vergroten of verkleinen
1.
Open de printerdriver (zie
De printerdrivers openen
).
2.
Typ op het tabblad
Effecten
naast
% van normaal formaat
het percentage waarmee u het
document wilt vergroten of verkleinen.
U kunt ook de schuifbalk gebruiken om het percentage aan te passen.
3.
Klik op
OK
.
Een document afdrukken op een ander papierformaat
1.
Open de printerdriver (zie
De printerdrivers openen
).
2.
Klik op het tabblad
Effecten
op
Document afdrukken op
.
3.
Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken.
4.
Als u het document wilt afdrukken zonder het passend te maken op de pagina, controleert u of de
optie
Passend maken
niet
is ingeschakeld.
5.
Klik op
OK
.
Aangepast papierformaat instellen in de printerdriver
1.
Open de printerdriver (zie
De printerdrivers openen
).
2.
Klik op het tabblad
Papier
of
Papier/Kwaliteit
op de optie
Aangepast
.
NLWW
Functies van de Windows-printerdriver gebruiken
71
Sample