HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 76 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 234
5.
Schuif de geleiders tegen de stapel enveloppen, echter zonder dat deze opbollen. De enveloppen
moeten onder de lipjes op de geleiders passen.
Enveloppen bedrukken
1.
Als voor Lade 1 een specifiek formaat is ingesteld, stelt u op het bedieningspaneel het
papierformaat voor Lade 1 in op het formaat van de enveloppen.
2.
Geef Lade 1 aan in het softwareprogramma.
3.
Wanneer uw software niet automatisch de juiste opmaak voor een envelop kiest, moet u in uw
programma of in de printerdriver de stand
Liggend
opgeven. Neem bij het instellen van de marges
voor het adres van de afzender en de ontvanger op enveloppen van het formaat Commercial #10
of DL de volgende richtlijnen in acht.
Opmerking
Kies voor andere envelopformaten een marge-instelling die met dit formaat
overeenkomt.
4.
Klik op
Afdrukken
in de software of de printerdriver.
Adrestype
Linkermarge
Bovenmarge
Afzender
15 mm
15 mm
Bestemming
102 mm
51 mm
Afdrukken vanuit Lade 2 en Lade 3
Lade 2 biedt plaats aan 250 vel normaal papier, terwijl optionele Lade 3 plaats biedt aan 500 vel normaal
papier. Voor Lade 2 en Lade 3 kan een groot aantal formaten worden ingesteld. Lade 3 is geïnstalleerd
onder Lade 2. Als Lade 3 is geïnstalleerd, wordt hij door de printer herkend en wordt Lade 3
weergegeven als een optie in het menu
APPARAAT CONFIGUREREN
op het bedieningspaneel.
VOORZICHTIG
De papierbaan voor Lade 3 loopt door Lade 2. Wanneer Lade 2 of Lade 3
gedeeltelijk naar buiten is getrokken of is verwijderd, kan papier in Lade 3 niet worden ingevoerd.
Hierdoor kan in de printer een papierstoring ontstaan.
62
Hoofdstuk 4
Afdruktaken
NLWW
Sample