HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 72 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 234
Nadat de X-afmeting juist is ingesteld, dient u de Y-afmeting als volgt in te stellen:
7.
Druk op
of op
om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op
.
Als de opgegeven instelling buiten het geldige bereik valt, wordt gedurende twee seconden
Ongeldige waarde
weergegeven. U wordt op het uitleesvenster gevraagd om een andere
instelling op te geven. Op de printer wordt een bericht weergegeven waarin de afmetingen voor
het aangepaste formaat staan.
Afdrukken vanuit Lade 1 (multifunctionele lade)
Lade 1 is een multifunctionele lade die 100 vel papier of 10 enveloppen kan bevatten. Deze lade biedt
een gemakkelijke manier voor het afdrukken van enveloppen, transparanten, aangepaste
papierformaten of andere papiersoorten zonder dat u papier uit andere laden hoeft te verwijderen.
Papier plaatsen in Lade 1
VOORZICHTIG
Plaats tijdens het afdrukken geen afdrukmateriaal in Lade 1, om
papierstoringen te voorkomen.
1.
Open Lade 1.
Opmerking
Gebruik Lade 1 als u wilt afdrukken op speciaal afdrukmateriaal, zoals
enveloppen. Zie
Enveloppen afdrukken vanuit Lade 1
voor meer informatie.
2.
Laat het verlengstuk voor de uitvoerbak uit de bak glijden.
58
Hoofdstuk 4
Afdruktaken
NLWW
Sample