HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 71 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 234
Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier
De printer stelt automatisch verschillende papierformaten vast, maar u kunt ook laden configureren voor
aangepaste papierformaten. U dient de volgende parameters op te geven:
Maateenheid (millimeters of inch).
De X-afmeting is de breedte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.
De Y-afmeting is de lengte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.
1
2
3
4
X
Y
1
Paginalengte (Y-afmeting)
2
Paginabreedte (X-afmeting)
3
Lengtegeleider van het afdrukmateriaal
4
Breedtegeleider van het afdrukmateriaal
Voer de volgende procedure uit om een lade voor een aangepast formaat te configureren. Wanneer
een aangepast formaat voor een lade is ingesteld, blijft deze instelling behouden totdat u de instellingen
van de lengtegeleiders wijzigt.
Een aangepast formaat instellen in Lade 2 of Lade 3
1.
Open de lade en plaats het papier met de afdrukzijde omhoog in de lade.
2.
Stel de lengtegeleiders in naar de positie niet-standaard en sluit de lade.
3.
Als het bericht 'ladeconfiguratie' wordt weergegeven, drukt u op
.
4.
Druk op
om
ELK AANGEPAST
te wijzigen in
AANGEPAST
en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of op
om de juiste eenheid te markeren (millimeters of inch) en druk vervolgens
op
.
Nadat de maateenheid juist is ingesteld, dient u de X-afmeting als volgt in te stellen:
6.
Druk op
of op
om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op
.
Als de opgegeven instelling buiten het geldige bereik valt, wordt gedurende twee seconden
Ongeldige waarde
weergegeven. U wordt in het uitleesvenster gevraagd om een andere instelling
op te geven.
NLWW
Laden configureren
57
Sample