HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 70 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 234
Gebruik de instelling
ELK AANGEPAST
als u een aantal aangepaste formaten wilt afdrukken vanuit
de lade zonder een formaat in te stellen voor iedere taak. Gebruik de instelling
AANGEPAST
als u een
bepaald afdrukformaat wilt afdrukken vanuit een bepaalde lade. Als u een aangepaste taak wilt
afdrukken, probeert de printer een formaat te vinden dat precies overeenkomt. Wanneer er geen formaat
wordt gevonden dat precies overeenkomt met het aangepaste formaat dat is opgegeven, probeert de
printer de lade te vinden die is ingesteld op
ELK AANGEPAST
. Uiteindelijk drukt de printer af vanuit
een lade die is ingesteld op
ELK FORMAAT
.
Het instellen van aangepast papier bestaat uit drie stappen. Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd,
wordt op het uitleesvenster opnieuw het menu
PAPIERVERWERKING
weergegeven. Nadat een
aangepast formaat voor een lade is ingesteld, blijft deze instelling behouden totdat u de instelling wijzigt
in het bedieningspaneel.
x
y
1
2
1
X-afmeting
2
Y-afmeting
Maateenheid
1.
Druk op
om
MAATEENHEID
te markeren en druk vervolgens op
.
2.
Druk op
of op
om de gewenste maateenheid te markeren en druk vervolgens op
.
X-afmeting
De X-afmeting is de breedte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.
1.
Druk op
om
X-AFMETING
te markeren en druk vervolgens op
.
2.
Druk op
of op
om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op
.
Y-afmeting
De Y-afmeting is de lengte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.
1.
Druk op
om
Y-AFMETING
te markeren en druk vervolgens op
.
2.
Druk op
of op
om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op
.
56
Hoofdstuk 4
Afdruktaken
NLWW
Sample