HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 64 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 234
Afdruktaken beheren
Als u Windows gebruikt, wordt door drie instellingen bepaald waar de printerdriver zal proberen om
papier op te nemen. De instellingen voor
Bron
,
Soort
en
Formaat
worden in de meeste
softwareprogramma's weergegeven in het dialoogvenster
Pagina-instelling
,
Afdrukken
of
Afdrukeigenschappen
. Als u deze instellingen niet verandert, selecteert de printer automatisch een
lade op basis van de standaardinstellingen.
VOORZICHTIG
Het is verstandig om veranderingen in de instelling aan te brengen via het
programma of de printerdriver, omdat de wijzigingen van de printerinstellingen die zijn
aangebracht via het bedieningspaneel van de printer de standaardinstellingen voor alle volgende
afdruktaken worden. De instellingen die in de software of de printerdriver worden geselecteerd,
krijgen voorrang op de instellingen die op het bedieningspaneel worden geselecteerd.
Bron
Bij afdrukken volgens
Bron
selecteert u een lade waaruit de printer het afdrukmateriaal haalt. De printer
zal proberen om uit de opgegeven lade af te drukken, ongeacht de soort en het formaat van het
afdrukmateriaal in de lade. Als u een lade selecteert die is geconfigureerd voor een type of formaat dat
niet met de afdruktaak overeenkomt, gaat de taak niet verder totdat u de lade vult met de juiste soort
of het juiste formaat. Als het papier juist in de lade is geplaatst, begint de printer met afdrukken. Als u
op
drukt, kunt u een andere lade selecteren.
Opmerking
Raadpleeg
Prioriteit van afdrukinstellingen
als u problemen hebt met afdrukken
volgens
Bron
.
Soort en Formaat
Afdrukken volgens
Soort
of
Formaat
houdt in dat de printer papier ophaalt vanuit de eerste lade die
papier van de gewenste soort of het gewenste formaat bevat. Selectie van papier volgens soort in plaats
van bron is vergelijkbaar met het vergrendelen van laden en zorgt ervoor dat speciaal papier niet per
ongeluk wordt gebruikt. Als een lade bijvoorbeeld voor briefhoofdpapier is geconfigureerd en u in de
printerdriver opgeeft dat u op normaal papier wilt afdrukken, wordt door de printer geen papier uit de
lade met briefhoofdpapier opgenomen, maar wordt er papier opgenomen uit een lade die normaal papier
bevat en die voor normaal papier is geconfigureerd.
Opmerking
Selectie van de instelling
Willekeurig
zorgt ervoor dat de functie voor het
vergrendelen niet wordt ingeschakeld.
Selectie van papier volgens soort en formaat leidt tot aanmerkelijke verbeteringen in de afdrukkwaliteit
voor zwaar papier, glanspapier en transparanten. Gebruik van de onjuiste instelling kan leiden tot
50
Hoofdstuk 4
Afdruktaken
NLWW
Sample