HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 62 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 234
3.
Druk op
om
I/O
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
GE√ŹNTEGREERDE JETDIRECT
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
om
DLC/LLC
te markeren en druk vervolgens op
.
6.
Druk op
om
INSCHAKELEN
te selecteren.
7.
Druk op
om
UIT
te markeren en druk vervolgens op
.
8.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
Enhanced I/O (EIO) configureren
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie
printers.
Als u een printserver toevoegt aan een basismodel (HP Color LaserJet 3000 of HP Color LaserJet
3800), hebt u mogelijk extra printergeheugen nodig.
In de EIO-sleuf kunt u compatibele externe apparaten installeren, zoals netwerkkaarten voor de
HP Jetdirect-printserver of andere apparaten. Als u een EIO-netwerkkaart in de sleuf plaatst, verhoogt
u het aantal netwerkinterfaces dat voor de printer beschikbaar is.
HP Jetdirect EIO-printservers
HP Jetdirect-printservers (netwerkkaarten) kunnen in de EIO-sleuven van de printer worden geplaatst.
Deze kaarten ondersteunen diverse netwerkprotocollen en besturingssystemen. HP Jetdirect-
printservers vereenvoudigen het netwerkbeheer doordat u de printer overal rechtstreeks op uw netwerk
kunt aansluiten. HP Jetdirect-printservers ondersteunen ook het SNMP (Simple Network Management
Protocol), waarmee netwerkbeheerders printers op afstand kunnen beheren en problemen via de
HP Jetadmin-software kunnen oplossen.
Opmerking
U kunt de kaart configureren via het bedieningspaneel, via de installatiesoftware
voor de printer of via het programma HP Web Jetadmin. Raadpleeg voor meer informatie de
documentatie van de HP Jetdirect-printserver.
48
Hoofdstuk 3
I/O-configuratie
NLWW
Sample