HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 54 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 234
Functie Storing verhelpen
Met deze optie bepaalt u de reactie van de printer na een papierstoring, bijvoorbeeld de manier waarop
de printer de betrokken pagina's verwerkt.
AUTO
is de standaardinstelling.
AUTO
: Wanneer er voldoende geheugen beschikbaar is, wordt de functie voor het verhelpen van
storingen automatisch door de printer ingeschakeld.
AAN
: De pagina's die bij de papierstoring zijn betrokken, worden opnieuw afgedrukt. Er wordt
aanvullende geheugencapaciteit toegewezen om de laatste afgedrukte pagina's op te slaan.
Hierdoor kunnen de algemene afdrukprestaties afnemen.
UIT
: Pagina's die bij de papierstoring zijn betrokken, worden niet opnieuw afgedrukt. Aangezien
er geen geheugen wordt gebruikt voor het opslaan van de laatst afgedrukte pagina's, zijn de
prestaties optimaal.
Functie Storing verhelpen instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
STORINGSHERSTEL
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op
om de selectie
te bevestigen.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
Functie Taal
Afhankelijk van het land/de regio waar u de printer hebt aangeschaft, kan de functie voor het instellen
van de taal worden weergegeven wanneer u de printer voor het eerst inschakelt. Als u de beschikbare
opties doorloopt, wordt de lijst weergegeven in de taal die is gemarkeerd. Wanneer de lijst in de
gewenste taal wordt weergegeven, drukt u op
om de desbetreffende taal in te stellen. U kunt de taal
ook wijzigen aan de hand van de volgende stappen.
De gewenste taal selecteren
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
TAAL
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op
om de selectie te
bevestigen.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
40
Hoofdstuk 2
Bedieningspaneel
NLWW
Sample