HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 53 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 234
Functie Automatisch doorgaan
Met deze functie bepaalt u het gedrag van de printer nadat een verwijderbare fout is weergegeven.
AAN
is de standaardinstelling.
AAN
: Er wordt gedurende tien seconden een foutbericht weergegeven voordat het afdrukken
automatisch wordt voortgezet.
UIT
: Telkens wanneer een foutbericht wordt weergegeven, wordt de afdruktaak stilgezet totdat u
op
drukt.
Functie Automatisch doorgaan instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
AUTOM. DOORGAAN
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op
om de selectie
te bevestigen.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
Functie Voorraad vervangen
Er zijn drie opties mogelijk voor het geval de benodigdheden bijna of volledig leeg zijn:
STOP BIJ LEEG
(de standaardinstelling): De printer gaat door met afdrukken als een printcartridge
bijna leeg is. Als de cartridge leeg is, kan de printer niet afdrukken.
STOP BIJNA LEEG
: De printer zet het afdrukken stil totdat u de bijna lege cartridge hebt
vervangen.
NEGEREN BIJ LEEG
: De printer gaat ook door met afdrukken wanneer sommige benodigdheden
leeg zijn.
Functie Voorraad vervangen instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
VOORRAAD VERVANGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op
om de selectie
te bevestigen.
Als u
NEGEREN BIJ LEEG
selecteert en vervolgens op
drukt, wordt er een waarschuwing
weergegeven. Wilt u de waarschuwing negeren, selecteer dan
JA, GEBRUIK OPTIE
NEGEREN
en druk op
. Stel vervolgens het maximale aantal pagina's in en druk op
.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
NLWW
Configuratie-instellingen van het bedieningspaneel wijzigen
39
Sample