HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 234
Deze printer schakelt automatisch over naar de juiste personality (printertaal).
AUTO
: Stelt de printer in staat om automatisch de aard van de afdruktaak te detecteren en de
personality voor de betreffende taak in te stellen.
PCL
: Stelt de printer in voor gebruik van de printertaal PCL (Printer Control Language).
PDF
: Stelt de printer in voor gebruik van de indeling PDF (Portable Document Format).
PS
: Stelt de printer in voor gebruik van de PostScript-emulatiemodus.
Functie Personality instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
PERSONALITY
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste personality te selecteren en druk vervolgens op
om de
personality te bevestigen.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
Functie Verwijderbare waarschuwingen
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie
printers.
Met deze functie bepaalt u hoelang verwijderbare waarschuwingen in het display worden weergegeven.
Selecteer hiervoor
AAN
of
TAAK
. De standaardinstelling is
TAAK
.
AAN
: Verwijderbare waarschuwingen worden weergegeven totdat u op de knop
drukt.
TAAK
: Verwijderbare waarschuwingen worden weergegeven totdat de taak waardoor het bericht
is veroorzaakt, is beëindigd.
Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op
om de selectie
te bevestigen.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
38
Hoofdstuk 2
Bedieningspaneel
NLWW
Sample