HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 52 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 234
Deze printer schakelt automatisch over naar de juiste personality (printertaal).
AUTO
: Stelt de printer in staat om automatisch de aard van de afdruktaak te detecteren en de
personality voor de betreffende taak in te stellen.
PCL
: Stelt de printer in voor gebruik van de printertaal PCL (Printer Control Language).
PDF
: Stelt de printer in voor gebruik van de indeling PDF (Portable Document Format).
PS
: Stelt de printer in voor gebruik van de PostScript-emulatiemodus.
Functie Personality instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
PERSONALITY
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste personality te selecteren en druk vervolgens op
om de
personality te bevestigen.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
Functie Verwijderbare waarschuwingen
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie
printers.
Met deze functie bepaalt u hoelang verwijderbare waarschuwingen in het display worden weergegeven.
Selecteer hiervoor
AAN
of
TAAK
. De standaardinstelling is
TAAK
.
AAN
: Verwijderbare waarschuwingen worden weergegeven totdat u op de knop
drukt.
TAAK
: Verwijderbare waarschuwingen worden weergegeven totdat de taak waardoor het bericht
is veroorzaakt, is beëindigd.
Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
of
om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op
om de selectie
te bevestigen.
6.
Druk op
Menu
om terug te keren naar de status
Klaar
.
38
Hoofdstuk 2
Bedieningspaneel
NLWW
Sample