HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 48 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 234
Configuratie-instellingen van het bedieningspaneel
wijzigen
Wijzig via het bedieningspaneel de standaardinstellingen van de printerconfiguratie, zoals het formaat
en soort afdrukmateriaal, de sluimervertraging, de printer-personality (printertaal) en het verhelpen van
storingen.
U kunt ook toegang krijgen tot het bedieningspaneel van de printer via een computer, namelijk met
behulp van de pagina
Instellingen
van de geïntegreerde webserver. Op de computer wordt dezelfde
informatie weergegeven als op het bedieningspaneel. Raadpleeg
De geïntegreerde webserver
gebruiken
voor meer informatie.
VOORZICHTIG
De configuratie-instellingen hoeven maar zelden te worden gewijzigd. U kunt
het beste de systeembeheerder de configuratie-instellingen laten wijzigen.
Menuopties voor Ladegedrag
In het menu
LADEGEDRAG
vindt u de volgende door de gebruiker te definiëren opties:
GEBRUIK GEWENSTE LADE
: Selecteer
UITSLUITEND
(de standaardinstelling), zodat de printer
niet automatisch een andere lade kiest wanneer u aangeeft dat een bepaalde lade moet worden
gebruikt. Selecteer
EERSTE
als de printer het papier uit een tweede lade mag opnemen wanneer
de opgegeven lade leeg is of is een ander formaat of soort afdrukmateriaal bevat.
PROMPT VOOR HANDMATIGE INVOER
: Als u
ALTIJD
(de standaardinstelling) selecteert, geeft
het systeem altijd eerst een melding voordat papier uit de multifunctionele lade wordt opgenomen.
Als u
TENZIJ GELADEN
selecteert, geeft het systeem alleen een melding als de multifunctionele
lade leeg is of is geconfigureerd voor een ander formaat of soort afdrukmateriaal.
PS OF AFDRUKMATERIAAL
: Als u
INGESCHAKELD
(de standaardinstelling) selecteert, maakt
de printer gebruik van de papierselectieprocedure van HP. Selecteer
UITGESCHAKELD
als de
printer de papierselectieprocedure van Adobe mag gebruiken.
EEN ANDERE LADE GEBRUIKEN
. Als u
INGESCHAKELD
(de standaardinstelling) selecteert,
wordt u gevraagd een andere lade aan te geven wanneer de geselecteerde lade niet beschikbaar
is. Als u
UITGESCHAKELD
selecteert, wordt u niets gevraagd.
PROMPT VOOR FORMAAT/SOORT
. Als u
WEERGEVEN
(de standaardinstelling) selecteert,
wordt u gevraagd het formaat en soort afdrukmateriaal op te geven direct nadat u het in de lade
hebt geplaatst. Als u
NIET WEERGEVEN
selecteert, wordt u niets gevraagd.
BLANCO PAGINA'S IN DUPLEXER
. Als u
AUTO
(de standaardinstelling) selecteert, keert de
printer wellicht geen pagina's om in de duplexeenheid voor lege pagina's, zodat de prestaties van
de printer verbeteren. Als u
JA
selecteert, keert de printer elke pagina om.
Functie Gebruik gewenste lade instellen
1.
Druk op
Menu
.
2.
Druk op
om
APPARAAT CONFIGUREREN
te markeren en druk vervolgens op
.
3.
Druk op
om
SYSTEEMINSTELLINGEN
te markeren en druk vervolgens op
.
4.
Druk op
om
LADEGEDRAG
te markeren en druk vervolgens op
.
5.
Druk op
om
GEBRUIK GEWENSTE LADE
te selecteren.
34
Hoofdstuk 2
Bedieningspaneel
NLWW
Sample