HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 47 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 234
Menu Diagnose
Met het menu
DIAGNOSE
kunt u testen uitvoeren waarmee problemen met de printer kunnen worden
vastgesteld en opgelost.
Menu-item
Omschrijving
GEBEURTENIS-
LOGBOEK
AFDRUKKEN
Hiermee drukt u een lijst af met de laatste 50 vermeldingen in het printerlogboek, te beginnen met de
meest recente vermelding.
LOGBESTAND
WEERGEVEN
Hiermee geeft u de laatste 50 gebeurtenissen weer op het bedieningspaneel, te beginnen met de
meest recente gebeurtenis.
PQ
PROBLEEMOPLOSSI
NG
Hiermee drukt u een aantal pagina's af dat u kunt gebruiken om problemen met de afdrukkwaliteit op
te lossen.
DIAGNOSEPAGINA
AFDRUKKEN
Hiermee drukt u de diagnosepagina af.
CARTRIDGECONTR
OLE UITSCHAKELEN
Hiermee drukt u af als een of meer cartridges zijn verwijderd, zodat u problemen met printcartridges
kunt vaststellen.
PAPIERBAANSENSO
REN
Hiermee geeft u de waarden van de sensoren weer. De waarden worden telkens wanneer het papier
de sensoren passeert, bijgewerkt. Afdruktaken kunnen worden gestart op het bedieningspaneel of
verzonden via de computer.
PAPIERBAANTEST
Hiermee test u de functies voor de papierverwerking van de printer, zoals de configuratie van de
laden.
HANDMATIGE
SENSORTEST
Hiermee kan een servicemedewerker testen of de sensoren en schakelaars voor de papierbaan
correct functioneren.
ONDERDELENTEST
Hiermee kunt u aparte onderdelen onafhankelijk activeren om geluiden, lekkages en andere kwesties
te isoleren.
TEST AFDRUKKEN/
STOPPEN
Hiermee kunt u problemen met de afdrukkwaliteit nauwkeuriger isoleren door de printer tijdens het
afdrukken te onderbreken. Als u de printer tijdens het afdrukken onderbreekt, heeft dit wellicht een
papierstoring tot gevolg die handmatig moet worden verwijderd.
Een servicemedewerker moet deze
test uitvoeren.
NLWW
Menu Diagnose
33
Sample