HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 45 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 234
Menu-item
Waarden
Omschrijving
Raadpleeg
Functie Verwijderbare waarschuwingen
voor
meer informatie.
AUTOM. DOORGAAN
UIT
AAN
Hiermee bepaalt u wat de printer doet wanneer er een fout
optreedt waarna automatisch doorgaan mogelijk is. De
standaardinstelling is
AAN
.
Bij
AAN
wordt het afdrukken na 10 seconden automatisch
hervat.
UIT
onderbreekt het afdrukken. Druk op
om door te gaan
met afdrukken.
Raadpleeg
Functie Automatisch doorgaan
voor meer
informatie.
VOORRAAD VERVANGEN
STOP BIJNA LEEG
STOP BIJ LEEG
NEGEREN BIJ LEEG
Hiermee kunt u de bedieningsopties instellen van
benodigdheden die bijna op of op zijn. De
standaardinstelling is
STOP BIJ LEEG
.
Met
STOP BIJNA LEEG
kunt u het afdrukken stopzetten
zodra wordt vastgesteld dat printerbenodigdheden bijna op
zijn. Druk op
om door te gaan met afdrukken.
Met
NEGEREN BIJ LEEG
kan de printer ook doorgaan met
afdrukken wanneer sommige benodigdheden op zijn.
Raadpleeg
Functie Voorraad vervangen
voor meer
informatie.
BESTELLEN BIJ
0–100
De gebruiker kan het percentage instellen waar het
bericht
BESTELLEN BIJ
wordt weergegeven. Het
standaardpercentage is
15
.
KLEURBENODIGDH. OP
STOP
AUTO DOORG. ZWART
Hiermee stelt u in wat de printer moet doen als een
kleurencartridge leeg is. Als de printer staat ingesteld op
AUTO DOORG. ZWART, gaat de printer door met afdrukken
met uitsluitend zwarte toner. De standaardinstelling is
STOP
.
STORINGSHERSTEL
AUTO
UIT
AAN
Bepaalt of de printer na een papierstoring zal proberen om
overgeslagen pagina's opnieuw af te drukken. De
standaardinstelling is
AUTO
.
Raadpleeg
Functie Storing verhelpen
voor meer informatie.
RAM-SCHIJF
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-serie
printers)
AUTO
UIT
Hiermee bepaalt u hoe de functie voor de RAM-schijf is
geconfigureerd. Selecteer
AUTO
om de printer in staat te
stellen de optimale grootte van de RAM-schijf te bepalen op
basis van de hoeveelheid beschikbaar geheugen. Met
UIT
schakelt u de RAM-schijf uit, maar er is nog wel een
minimale RAM-schijf beschikbaar. De standaardinstelling
is
AUTO
.
TAAL
Er wordt een lijst met
beschikbare talen
weergegeven.
Hiermee stelt u de standaardtaal voor het bedieningspaneel
in.
Raadpleeg
Functie Taal
voor meer informatie.
Submenu I/O
Met het menu
I/O
kunt u de in- en uitvoeropties van de printer configureren.
NLWW
Menu Apparaat configureren
31
Sample