HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 43 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 234
Menu-item
Waarden
Omschrijving
TIME-OUT TAAKOPSLAG
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-serie
printers)
UIT
1 UUR
4 UUR
1 DAG
1 WEEK
Hiermee stelt u in hoelang een opgeslagen taak op de
computer kan blijven staan voordat de taak automatisch
wordt verwijderd. De standaardinstelling is
UIT
.
ADRES WEERGEVEN
AUTO
UIT
Selecteer
AUTO
om afwisselend het IP-adres van de printer
en het bericht
Klaar
weer te geven op het bedieningspaneel
van de printer. De standaardinstelling is
UIT
.
Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer is
aangesloten op een netwerk.
KLEURGEBRUIK BEPERKEN
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-serie
printers)
KLEUR UITSCHAKELEN
KLEUR INSCHAKELEN
KLEUR INDIEN
TOEGESTAAN
Hiermee schakelt u het kleurgebruik uit of begrenst u het
kleurgebruik. De standaardinstelling is
KLEUR
INSCHAKELEN
. U kunt de instelling
KLEUR INDIEN
TOEGESTAAN
gebruiken door gebruikersmachtigingen in
te stellen met de geïntegreerde webserver. Raadpleeg
De
geïntegreerde webserver gebruiken
.
KLEUR/ZWART GEM.
AUTO
MEESTAL KLEURENPAG
MEESTAL ZWARTE PAG
Hiermee bepaalt u hoe de printer overschakelt van
afdrukken in kleur naar monochroom afdrukken (afdrukken
in zwart-wit), zodat maximale prestaties en een maximale
gebruiksduur van de printcartridges worden verkregen.
Met
AUTO
worden de fabrieksinstellingen van de printer
teruggezet. De standaardinstelling is
AUTO
.
Selecteer
MEESTAL KLEURENPAG
als u bijna al uw taken
afdrukt in kleur met een hoge paginadekking.
Selecteer
MEESTAL ZWARTE PAG
als u meestal
monochrome taken of een combinatie van kleurentaken en
monochrome taken afdrukt.
LADEGEDRAG
GEBRUIK GEWENSTE
LADE
PROMPT VOOR
HANDMATIGE INVOER
PS OF
AFDRUKMATERIAAL
EEN ANDERE LADE
GEBRUIKEN
PROMPT VOOR
FORMAAT/SOORT
BLANCO PAGINA'S IN
DUPLEXER
Hiermee geeft u instellingen voor de ladesectie op. (Met
deze instelling kunt u laden configureren als laden van
bepaalde oudere printers van HP.)
De standaardinstelling voor
GEBRUIK GEWENSTE LADE
is
UITSLUITEND
.
De standaardinstelling voor
PROMPT VOOR
HANDMATIGE INVOER
is
ALTIJD
.
PS OF AFDRUKMATERIAAL
bepaalt hoe papier wordt
verwerkt wanneer u afdrukt vanuit een Adobe® PS-
printerdriver.
INGESCHAKELD
gebruikt de
papierverwerking van HP.
UITGESCHAKELD
gebruikt de
papierverwerking van Adobe PS. De standaardinstelling is
INGESCHAKELD
.
EEN ANDERE LADE GEBRUIKEN
bepaalt of de printer
aan de gebruiker vraagt een andere lade te gebruiken
wanneer de geselecteerde lade niet beschikbaar is. De
standaardinstelling is
INGESCHAKELD
.
PROMPT VOOR FORMAAT/SOORT
bepaalt of de printer
aan de gebruiker vraagt de lade opnieuw te configureren
nadat u deze hebt gevuld en gesloten. De
standaardinstelling is
WEERGEVEN
.
NLWW
Menu Apparaat configureren
29
Sample