HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 40 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 234
Menu-item
Waarden
Omschrijving
BREDE A4
(alleen voor de
HP Color LaserJet
3000 en 3800-serie
printers)
NEE
JA
Hiermee stelt u het afdrukgebied van het A4-formaat op dusdanige wijze
in dat 80 10-pitch tekens op een enkele regel passen. De
standaardinstelling is
NEE
.
PS-FOUTEN
AFDRUKKEN
(alleen voor de
HP Color LaserJet
3000 en 3800-serie
printers)
UIT
AAN
Selecteer
AAN
om pagina's met PS-fouten (emulated PostScript) af te
drukken. De standaardinstelling is
UIT
.
PDF-FOUTEN
AFDRUKKEN
(alleen voor de
HP Color LaserJet
3000 en 3800-serie
printers)
UIT
AAN
Selecteer
AAN
om pagina's met PDF-fouten (Portable Document
Format) af te drukken. De standaardinstelling is
UIT
.
PCL
PAGINALENGTE
AFDRUKRICHTING
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-
serie printers)
LETTERTYPEBRON
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-
serie printers)
GROOTTE LETTERTYPE
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-
serie printers)
PITCH LETTERTYPE
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-
serie printers)
PUNTGROOTTE
LETTERTYPE
(alleen voor de HP Color
LaserJet 3000 en 3800-
serie printers)
TEKENSET
CR AAN LF TOEVOEGEN
ONDERDRUK LEGE
PAGINA'S
Hiermee configureert u instellingen voor de printertaal.
Met
PAGINALENGTE
stelt u het aantal regels per pagina in. De
standaardinstelling is
60
.
Met
AFDRUKRICHTING
stelt u in of de pagina wordt opgemaakt langs
de lange zijde of de korte zijde. De standaardinstelling is
STAAND
.
Met
LETTERTYPEBRON
stelt u in welke symbolenset wordt gebruikt
op het bedieningspaneel van de printer. De standaardinstelling is
INTERN
.
GROOTTE LETTERTYPE
is het nummer van het lettertype
dat u selecteert. Als dit lettertype een contourlettertype is, kunt u met
PITCH LETTERTYPE
de pitch van een lettertype met een vaste
letterafstand instellen. De standaardinstelling is
10,00
.
Met
PUNTGROOTTE LETTERTYPE
stelt u de grootte van een
geselecteerd lettertype met een vaste letterafstand in. Het
standaardlettertype is 12 punten.
Met
TEKENSET
stelt u in welke symbolenset wordt gebruikt op het
bedieningspaneel van de printer. De standaardinstelling is
PC-8
.
Met
CR AAN LF TOEVOEGEN
stelt u in of een regelinvoer wordt
toegevoegd aan elke regelterugloop bij een neerwaarts compatibele
PCL-taak. De standaardinstelling is
NEE
.
Met
ONDERDRUK LEGE PAGINA'S
stelt u in of lege pagina's in PCL-
taken automatisch worden onderdrukt
JA
betekent dat lege pagina's
worden onderdrukt.
De PCL5 TOEWIJZING MEDIABRON
-opdracht selecteert een
invoerlade door een nummer dat is toegewezen aan de beschikbare
laden.
26
Hoofdstuk 2
Bedieningspaneel
NLWW
Sample