HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 32 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 234
Overzicht van het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel biedt functies voor de bediening van de printer en geeft berichten weer over de
printer, afdruktaken en de status van de benodigdheden.
?
10
11
12
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Afbeelding 2-1
Knoppen en lampjes op het bedieningspaneel
Nummer
Knop of lampje
Functie
1
Knop
Stop
Hiermee kunt u de huidige taak onderbreken, de huidige afdruktaak
hervatten of annuleren, afdrukmateriaal uit de printer verwijderen en
verwijderbare fouten bij de onderbroken taak verwijderen. Als de
printer niet bezig is een taak af te drukken, kunt u op
Stop
drukken
om de printer tijdelijk te laten pauzeren.
2
Knop
Menu
Hiermee kunt u menu's openen en afsluiten.
3
Klaar-lampje
Geeft aan of de printer online of offline is. Raadpleeg
Lampjes op het
bedieningspaneel
.
4
Gegevens-lampje
Geeft aan of de printer gegevens ontvangt. Raadpleeg
Lampjes op
het bedieningspaneel
.
5
Attentie-lampje
Geeft aan dat zich een kritieke fout heeft voorgedaan. Raadpleeg
Lampjes op het bedieningspaneel
.
6
Terug (
) (knop)
Hiermee kunt u terugbladeren in geneste menu's.
7
Omhoog (
) (knop)
Hiermee kunt u door menu's en tekst bladeren en de waarden van
de numerieke opties op het display verhogen.
8
Selecteren
(
) (knop)
Hiermee kunt u selecties maken, het afdrukken hervatten na
verwijderbare fouten en niet-originele printcartridges activeren.
9
Help
(
) (knop)
Hiermee krijgt u gedetailleerde informatie over printerberichten en
menu's.
10
Omlaag (
) (knop)
Hiermee kunt u door menu's en tekst bladeren en de waarden van
de numerieke opties op het display verlagen.
11
Meter voor benodigdheden
Geeft het niveau van de printcartridges weer. Zie
Display
.
12
Display
Geeft statusinformatie, menu's, Help-informatie en foutberichten
weer. Zie
Display
.
18
Hoofdstuk 2
Bedieningspaneel
NLWW
Sample