HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 223 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 223 of 234
5.
Klik op
OK
.
6.
Ga naar
Installatie van een DIMM controleren
.
Installatie van een DIMM controleren
Controleer of de DIMM's correct zijn geïnstalleerd en naar behoren werken.
De installatie van een DIMM controleren
1.
Zet de printer aan. Controleer of de status van de printer
Klaar
is na het opstarten. Als een
foutmelding verschijnt, is het mogelijk dat een DIMM niet juist is geïnstalleerd.
2.
Druk een configuratiepagina af. Raadpleeg
Pagina's met printerinformatie gebruiken
.
3.
Controleer het gedeelte Geïnstalleerde personality's en opties op de configuratiepagina en
vergelijk dat met de configuratiepagina die vóór de installatie van de DIMM is afgedrukt.
4.
De DIMM is wellicht niet goed geïnstalleerd. Herhaal de installatieprocedure.
-of-
De DIMM is mogelijk defect. Probeer een nieuwe DIMM.
NLWW
Geheugen-DIMM's installeren
209
Sample