HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 213 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 213 of 234
Dit HP-product bevat een batterij waarvoor mogelijk speciale verwerking vereist is aan het eind van de
gebruiksduur. De volgende batterijen worden door Hewlett-Packard meegeleverd of zitten in de
producten van HP:
HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers:
HP Color LaserJet 3600-serie printer
Soort: carbonmonofluoride-lithiumbatterij BR1632
Soort: carbonmonofluoride-lithiumbatterij BR2032
Gewicht: 1,5 g
Gewicht: 2,0 g
Locatie: Op formatter-kaart
Locatie: Op I-controllerkaart
Door de gebruiker te verwijderen: Nee
Door de gebruiker te verwijderen: Nee
Bezoek voor meer informatie over recyclen de website
www.hp.com/
recycle
, neem contact op met de
plaatselijke overheid of ga naar de website van de Electronics Industries Alliance:
www.eiae.org
.
Hoe privé-huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval
dienen aan te bieden
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet met het gewone afval mag
worden weggeworpen. In plaats hiervan dient u afgedankte apparatuur in te leveren bij een recycling/
inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparatuur. De aparte inzameling en recycling van
afgedankte apparatuur zorgt ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen behouden blijven en dat de
apparatuur zonder nadelige invloed op de gezondheid en het milieu voor hergebruik kan worden
verwerkt. Voor meer informatie over het inleveren van apparatuur voor recyclingdoeleinden kunt u
contact opnemen met uw gemeente, de uitvoerende dienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart)
Ga naar de HP-website op
www.hp.com/
go/msds
of
www.hp.com/
hpinfo/community/environment/
productinfo/safety
voor Material Safety Data Sheets (MSDS, chemiekaarten) als u wilt nagaan of
bepaalde benodigdheden (bijv. toner) chemische stoffen bevatten.
Verlenging van de garantie
Met het HP SupportPack kunt u de garantieduur voor HP-apparatuur en voor alle door HP geleverde
interne onderdelen verlengen. Deze garantie is 3 jaar geldig vanaf de datum van aanschaf van het HP-
product. U dient het HP SupportPack binnen de vermelde garantieperiode aan te schaffen. Neem voor
nadere informatie contact op met HP Klantenondersteuning. Raadpleeg
Beperkte garantie van Hewlett-
Packard
.
Meer informatie
Meer informatie over onderwerpen met betrekking tot het milieu:
Milieuprofielblad voor dit product en andere verwante producten van HP
Inzet van HP voor het milieu
Het milieubeheersysteem van HP
NLWW
Programma voor milieuvriendelijke producten
199
Sample