HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 210 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 210 of 234
FCC-voorschriften
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een elektronisch
apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. De limieten moeten in een
woonomgeving een redelijke bescherming bieden tegen storing. Deze apparatuur produceert en
gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de
instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot ernstige storing van de radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur
schadelijke storing in radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door
de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op een of
meer van de volgende manieren:
Verplaats de ontvangstantenne of richt deze anders.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop het
ontvangstapparaat is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- en TV-monteur.
Opmerking
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met deze apparatuur te werken,
tenietdoen.
Om te voldoen aan de limieten voor apparaten uit de klasse B zoals gesteld in Deel 15 van de
FCC-voorschriften, is het gebruik van een afgeschermde interfacekabel verplicht.
196
Bijlage D
Overheidsinformatie
NLWW
Sample