HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 207 of 224)

Languages: Hebrew
Pages:224
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 207 of 224
תרהצה
תומיאת
)
תספדמ
HP Color LaserJet 3600 series
תספדמו
HP Color LaserJet 3800 series
(
תרהצה
תומיאת
םאתהב
ל
-
ISO/IEC Guide 22
ו
-
EN 45014
םש
ןרציה
:
תרבח
Hewlett-Packard
תבותכ
ןרציה
:
11311
Chinden Boulevard
,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
ריהצמ
יכ
רצומה
תומש
םירצומה
:
4
(
HP Color LaserJet 3600 series / HP Color LaserJet 3800 series
םגד
הניקת
:
3
(
BOISB-0504-00
ללוכ
Q5985A
-
שגמ
טלק
ילנויצפוא
ל
-
500
תונויליג
תויורשפא
רצומ
:
לכה
תוינסחמ
הספדה
:
Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A
םאות
תא
יטרפמ
רצומה
םיאבה
:
תוחיטב
:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2
)
Class 1 Laser/LED Product
(
GB4943-2001
EMC
:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Class B
1
(
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B
2)
/ ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
עדימ
ףסונ
:
רצומה
דמוע
תושירדב
תייחנה
EMC
סמ
'
89/336/EEC
היחנהו
ןיינעל
חתמ
ךומנ
סמ
'
73/23/EEC
,
אשונו
ינומיס
CE
םאתהב
.
1
(
רצומה
קדבנ
הרוצתב
תיסופיט
םע
תוכרעמ
םיבשחמ
םיישיא
לש
Hewlett-Packard
.
2
(
ןקתה
הז
דמוע
תושירדב
לש
ףיעס
15
לש
תונקת
ה
-
FCC
.
הלעפהה
הפופכ
ינשל
םיאנתה
םיאבה
:
)
1
(
רישכמה
אל
םורגי
הערפהל
הקיזמ
,
ו
-
)
2
(
רישכמה
בייח
לבקל
לכ
הערפה
טלקיתש
,
ללוכ
הערפה
היושעש
םורגל
הלועפ
אל
היוצר
.
3
(
תורטמל
הניקת
,
וצקוה
םירצומל
הלא
רפסמ
םגד
הניקת
.
ןיא
לבלבל
רפסמ
הז
םע
םש
רצומה
וא
ירפסמ
רצומה
.
4
(
תספדמ
CLJ3600 series
תספדמו
CLJ3800 series
תומוד
בוציעב
ךא
תושמתשמ
תוחולב
קשממ
םינוש
.
Boise, Idaho 83713, USA
16
יאמב
,
2005
יאשונב
הניקת
דבלב
:
תריציל
רשק
הילרטסואב
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia
תריציל
רשק
הפוריאב
דרשמ
תוריכמה
תורישהו
ימוקמה
לש
Hewlett-Packard
וא
Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany
) ,
סקפ
+49-7031-14-3143
(
תריציל
רשק
הראב
"
ב
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA
,
)
ןופלט
:
208
-
396
-
6000
(
193
חפסנ
ד
עדימ
ירוטלוגר
HEWW
Sample