HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 9 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 76
Kaavioluettelo
Kaavio 1-1
Kirjautumisvalintaikkuna
.................................................................................................................
4
Kaavio 1-2
Esimerkki HP EWS -palvelimen näytöstä
......................................................................................
5
Kaavio 2-1
Laitteen tila -näyttö
.........................................................................................................................
8
Kaavio 2-2
Asetussivu-näyttö (1/2)
................................................................................................................
10
Kaavio 2-3
Asetussivu-näyttö (2/2)
................................................................................................................
11
Kaavio 2-4
Tarvikkeiden tila -näyttö
...............................................................................................................
13
Kaavio 2-5
Tapahtumaloki-näyttö
...................................................................................................................
15
Kaavio 2-6
Käyttösivu-näyttö (1/2)
.................................................................................................................
16
Kaavio 2-7
Käyttösivu-näyttö (2/2)
.................................................................................................................
16
Kaavio 2-8
Diagnostiikkasivu-näyttö
..............................................................................................................
18
Kaavio 2-9
Tiedot-välilehti — Tietoja laitteesta -näyttö
..................................................................................
20
Kaavio 2-10
Ohjauspaneelin kuva -näyttö
........................................................................................................
21
Kaavio 2-11
Työn värinkäyttöloki -näyttö
.........................................................................................................
22
Kaavio 2-12
Tulosta-näyttö
..............................................................................................................................
24
Kaavio 3-1
Määritä asetukset -näyttö
.............................................................................................................
28
Kaavio 3-2
Sähköpostipalvelin-näyttö
............................................................................................................
29
Kaavio 3-3
Hälytykset-näyttö
..........................................................................................................................
31
Kaavio 3-4
Hälytykset — Asetukset (1/2)
.......................................................................................................
33
Kaavio 3-5
Hälytykset — Asetukset (2/2)
.......................................................................................................
34
Kaavio 3-6
Hälytykset – testaus -näyttö
.........................................................................................................
36
Kaavio 3-7
AutoSend-näyttö
..........................................................................................................................
38
Kaavio 3-8
Tietosuoja-näyttö
..........................................................................................................................
40
Kaavio 3-9
Muokkaa muita linkkejä -näyttö
....................................................................................................
42
Kaavio 3-10
Asetukset-välilehti – Tietoja laitteesta -näyttö
..............................................................................
44
Kaavio 3-11
Kieli-näyttö
...................................................................................................................................
45
Kaavio 3-12
Päivämäärä ja kellonaika -näyttö
.................................................................................................
46
Kaavio 3-13
Päivämäärän/kellonajan muoto -näyttö
........................................................................................
47
Kaavio 3-14
Päivämäärä ja aika – kellonajan korjaus -näyttö
..........................................................................
47
Kaavio 3-15
Herätysaika-näyttö
.......................................................................................................................
49
Kaavio 3-16
Rajoita värejä -näyttö
...................................................................................................................
50
Kaavio 4-1
Verkon asetukset -näyttö
.............................................................................................................
54
Kaavio 5-1
Muita linkkejä -ruutu
.....................................................................................................................
57
FIWW
vii
Sample