HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 7 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 76
Taulukkoluettelo
Taulukko 1-1
HP:n sulautettu Web-palvelin
.........................................................................................................
6
Taulukko 2-1
Laitteen tila
.....................................................................................................................................
8
Taulukko 2-2
Asetussivu (1/2)
...........................................................................................................................
10
Taulukko 2-3
Asetussivu (2/2)
...........................................................................................................................
12
Taulukko 2-4
Tarvikkeiden tila
...........................................................................................................................
14
Taulukko 2-5
Tapahtumaloki
..............................................................................................................................
15
Taulukko 2-6
Käyttösivu (1/2)
............................................................................................................................
16
Taulukko 2-7
Käyttösivu (2/2)
............................................................................................................................
17
Taulukko 2-8
Diagnostiikkasivu
.........................................................................................................................
18
Taulukko 2-9
Työn värinkäyttöloki
.....................................................................................................................
22
Taulukko
2-10
Tulosta
.........................................................................................................................................
24
Taulukko 3-1
Määritä asetukset
.........................................................................................................................
28
Taulukko 3-2
Sähköpostipalvelin
.......................................................................................................................
29
Taulukko 3-3
Hälytykset
.....................................................................................................................................
32
Taulukko 3-4
Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä
.................................................................................
37
Taulukko 3-5
AutoSend
.....................................................................................................................................
38
Taulukko 3-6
Tietosuoja
.....................................................................................................................................
40
Taulukko 3-7
Muokkaa muita linkkejä
................................................................................................................
42
Taulukko 3-8
Kieli
..............................................................................................................................................
45
Taulukko 3-9
Päivämäärä ja kellonaika
.............................................................................................................
46
Taulukko
3-10
Herätysaika
..................................................................................................................................
49
Taulukko
3-11
Rajoita värejä
...............................................................................................................................
51
FIWW
v
Sample